RADA RODZICÓW


Przewodnicząca:   p. Klaudia Chwiędacz

Zastępca przewodniczącej :   p. Marcin Wiśniewski

Skarbnik :   p. Aldona Ficek

Sekretarz :   p. Jolanta Zawadzka


Prosimy o wpłatę składki na Radę Rodziców; nr konta - 31 8437 0002 0030 0315 8134 0001 z dopiskiem - Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Imielinie.
Kontakt: przewodniczacy.rady.imielin@wp.pl


RADA RODZICÓW jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:

Dla właściwego funkcjonowania rady rodziców konieczne jest, aby działała ona jako autentyczny organ szkoły. Oznacza to, że:

Rada rodziców, która jest organem szkoły, działa na podstawie przepisów dwóch ustaw:
 1. 1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, która reguluje wszystkie najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem rady rodziców, w szczególności:
  • sposób powoływania rady rodziców,
  • kompetencje rady rodziców.
 2. U2. Ustawy Karta Nauczyciela, która opisuje udział rodziców w dokonywaniu oceny nauczycieli.


KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

Kompetencje rady rodziców zawarte są przede wszystkim w art. 84 ustawy Prawo oświatowe , ale także – w sprawach szczegółowych – w innych częściach tej ustawy oraz w Karcie Nauczyciela.

Rada rodziców ma obowiązek:


Członkowie Rady Rodziców, a zwłaszcza osoby zasiadające w Prezydium i Komisji Rewizyjnej, powinni dobrze zapoznać się ze statutem szkoły, regulaminem pracy rady pedagogicznej oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Znając te dokumenty mogą skutecznie i sprawnie działać, a także uniknąć ewentualnych nieporozumień z władzami szkoły. 

DOKUMENTY RADY RODZICÓW
Głównym dokumentem Rady Rodziców jest jej regulamin.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w oraz przedstawicieli rad oddziałowych,
 3. zasady wydatkowania funduszy rady rodziców

Właściwie skonstruowany regulamin winien regulować następujące kwestie:

ROK SZKOLNY 2017/2018


Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców w dniu 14 czerwca 2018r.
1. Powitanie zebranych. Podziękowanie dyrektora szkoły dla rodziców za współpracę, wsparcie różnych działań w roku szkolnym 2017/18.
2. Przekazanie ofert firm ubezpieczeniowych, jakie wpłynęły do szkoły na ubezpieczenie grupowe uczniów. Wybór ubezpieczyciela przez rodziców.
3. Dyrektor przekazał informacje dotyczące organizacji pracy szkoły i Przedszkola Miejskiego w oddawanej do użytku od września 2018 r. hali sportowej oraz budynku na ul. Dobrej.
4. Przedstawienie planów dotyczących organizacji roku szkolnego 2018/2019 – 25 oddziałów w szkole, 4 klasy I.
5. Otwarcie hali we wrześniu- Piknik Rodzinny ze zwiedzaniem dla rodziców i mieszkańców.
6. Ankieta dla rodziców dotycząca oczekiwań, działań i problemów, jakie powinny być uwzględnione w planie wychowawczo-profilaktycznym na rok szkolny 2018/19.
7. Wnioski i pytania rodziców.


Zebranie dyrektora szkoły z Radą Rodziców w dniu 6 marca 2018r.
1. Powitanie zebranych. Podziękowanie za Koncert Gwiazdkowy- zaangażowanie.
2. Przedstawienie planu finansowego szkoły . uchwała opiniująca.
- remonty : kuchnia, sale dla specjalistów, okna na sali gimnastycznej
- awaryjny remont kotłów CO
3. Uchwała o Regulaminie RR- zmiana przepisów oświatowych
4. Uchwała opiniująca w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych 30 kwietnia 2018 r.
5. Od września 2018 r. oddana zostanie do użytku szkolnego i mieszkańców hala sportowa przy szkole. Budynek na Dobrej- Przedszkole Miejskie- przejściowo do czasu wybudowania nowego Przedszkola zajmą oddziały zerowe.
6. Przedstawienie planów dotyczących organizacji roku szkolnego 2018/2019 – 25 oddziałów w szkole, 5 oddziałów zerowych podległych Przedszkolu Miejskiemu w Imielinie.
7. Otwarcie hali we wrześniu- Piknik Rodzinny ze zwiedzaniem dla rodziców i mieszkańców.
8. Wnioski i pytania rodziców.


Spotkanie dyrektora szkoły z Prezydium Rady Rodziców. Termin : 23.08.2017 r
Tematyka spotkania:
1. Wybór ubezpieczyciela po zapoznaniu w czerwcu 2017 r. z ofertą ubezpieczeń z firmy Gothaer, PZU, Interrisk, AXA. Rada Rodziców podjęła decyzje o najlepszych warunkach oferowanych przez AXA.
2. Uchwała w sprawie pozytywnej opinii nt. organizacji zajęć w szkole, dni wolne od zajęć dydaktycznych, dni do odpracowania, kalendarza na rok szkolny 2017/2018, ustalenie terminów planu imprez.
3. Przedstawienie zmian do WSO. -zmiana procentowa w ocenie dostatecznej i dopuszczającej.
4. Przedstawienie przez dyrektora efektów prac remontowych w szkole wykonywanych podczas wakacji.
5. Omówienie założeń Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
6. Wnioski i uwagi rodziców nt. pracy szkoły.

Spotkanie z Radą Rodziców . Termin : 19 .09. 2017 r.
Tematyka spotkania:
1. Przedstawienie przez dyrektora Kalendarza roku szkolnego. ( 26 .01. 2018 Koncert Gwiazdkowy. )
2. Omówienie założeń Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
3. Spotkanie z p. M. Kostarzem przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej AXA i opiekunem szkoły.
4. Przypomnienie przez dyrektora szkoły Drogi służbowej załatwiania spraw.
5. Opinia nt. książek Narodowego Programu Czytelnictwa. Do końca września propozycje do polonistów i biblioteki.
6. AISEC
7. Wnioski i uwagi rodziców.

Ubezpieczenie

ROK SZKOLNY 2016/2017KOMUNIKAT dot. szkolnych ubezpieczeń grupowych

W dniu 30 września 2016 zakończono zbieranie składek ubezpieczeniowych. Osoby które nie zdążyły dokonać wpłaty mają możliwość zakupienia ubezpieczenia w Biurze AMIGO w Tychach ul. Budowlanych 59 pok. 37 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy) u Pana Marek Kostarz - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, lub on- line na stronie Bezpieczny.pl używając Kodu Opiekuna 20042.
W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową zalecamy kontakt z Opiekunem Szkoły Panem Marek Kostarz tel. 501 032 622, mkostarz@bezpieczny.pl


Przypomnienie:
 1. Ubezpieczenia działa 24 godz. / dobę na całym Świecie
 2. Sport szkolny, poza szkolny – w tym również sport wyczynowy (zgodnie z warunkami ubezpieczenia: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływanie, gimnastyka artystyczna, taniec, lekkoatletyka, łyżwiarstwo, hokej, jazda konna rekreacyjna, sporty walki, itp) w standardzie.
 3. Szpital po wypadku: wypłata ryczałtu już za jedną dobę pobytu
 4. Roszczenie można składać zaraz po zdarzeniu, a nie dopiero po zakończeniu leczenia czy rehabilitacji.

W Naszej Placówce funkcjonują dwie polisy. Zakres ochrony i rodzaje świadczeń są takie same. Różnica pomiędzy wariantami wynika z wysokości sum ubezpieczenia i wielkości kwotowych w ramach świadczeń.

Przyjęliśmy następującą zasadę zgłaszania wypadku (zdarzenia):
 1. Kontakt telefoniczny z Panem Marek Kostarz – zgłoszenie wypadku. Przesłanie zainteresowanemu (rodzicowi) emailowo lub wręczenie osobiste „Wniosku o wypłatę roszczenia odszkodowawczego” wraz otrzymanie pełnej informacją dot. dalszego postępowania.
 2. Pobranie z Sekretariatu „Zaświadczenia o uczestnictwie w ubezpieczeniu”
 3. Skompletowanie dokumentacji medycznej w sprawie.
 4. Wysłanie przez Rodzica dokumentów do Axa w Warszawie ul. Chłodna 51. Szczegóły u Opiekuna.
26 maja 2019
PnPoniedziałek WtWtorek ŚrŚroda CzCzwartek PiPiątek SoSobota NdNiedziela
12345
6789101112
13141516171819
20ZEBRANIA Z RODZICAMI
21
22232425dzisiaj
26
27ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY dzień niedydaktyczny
28
293031
foto losowe
galeria uśmiechów
WSPÓŁPRACA:

GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W IMIELINIEPRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IMIELINIEBIBLIOTEKA MIEJSKA W IMIELINIEURZĄD MIASTA IMIELINMIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIEMIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W IMIELINIE

Imielin

Powiat Bieruńsko-Lędziński

Województwo Śląskie