ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH, BEZPIECZNYCH WAKACJI!
Sześciolatki w naszej szkole - najważniejsze zmiany w Ustawie
data dodania: 2016-02-02


Prezentacja SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

Sześciolatki w naszej szkole
data dodania: 2014-03-11

Nasza „Szkoła Przyjazna Sześciolatkom”
Wraz z początkiem roku szkolnego 2013/2014 kapituła Programu DOBRE, BO POLSKIE uhonorowała naszą szkołę certyfikatem, przyznając jej godło „Szkoły Przyjaznej Sześciolatkom”. Ten wyróżniający tytuł jest potwierdzeniem stworzenia w placówce warunków dobrych do przyjęcia w poczet uczniów klas pierwszych sześciolatków.

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego już od kilku lat spełnia warunki organizacyjne do przyjęcia uczniów sześcioletnich. W zakresie przygotowania placówki podjęliśmy szereg działań, np. doposażyliśmy bazę szkolną w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”. W każdej sali lekcyjnej wygospodarowano miejsce do odpoczynku i zabawy. Zadbaliśmy również o odpowiednie wyposażenie i umeblowanie dostosowane do potrzeb małych dzieci.
Wszystkich Rodziców dzieci 6-letnich zapraszamy do odwiedzania naszej szkoły; najbliższą okazją będzie Dzień Otwarty Szkoły. Zachęcamy również do spotkania się ze szkolnymi specjalistami – pedagogiem, psychologiem, logopedą, a także nauczycielami klas I-III, którzy służą wieloletnim doświadczeniem i radą. Nasze działania warto również monitorować na stronie internetowej oraz facebookowej: www.facebook.com/spimielin.
Kilka faktów o naszej placówce:
Nasza szkoła jest nowoczesna, przyjazna i bezpieczna; oferuje dobre warunki do nauki oraz twórczej zabawy. Wszechstronnie wykwalifikowana kadra zapewnia ciekawe i skuteczne metody pracy z dzieckiem, dbając przy tym o jego komfort psychiczny i fizyczny. Sprawy związane z bezpieczeństwem i wychowaniem są bowiem naszym priorytetem – w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiliśmy do konkursu „Bezpieczna Szkołą – Bezpieczny Uczeń” pod patronatem Komitetu Honorowego, w skład którego wchodzą m. in.: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości, przedstawiciele Sejmu i Senatu, przedstawiciele Stowarzyszeń Nauczycielskich, przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Komendant Główny Policji. Hasło konkursu to: „Prawo, Przyjaźń, Tolerancja”.
Jesteśmy szkołą dialogu i współpracy: stwarzamy warunki do rozwoju samorządności uczniów, we wszystkich naszych działaniach konsultujemy się z rodzicami, Radą Rodziców oraz instytucjami i jednostkami wspierającymi funkcje dydaktyczne i wychowawcze szkoły.
Nasza szkoła jest duża i dobrze wyposażona: posiadamy kilkanaście sal lekcyjnych, w tym pracownię komputerową i bibliotekę ze stanowiskami komputerowymi i dostępem do Internetu. Dysponujemy również salą gimnastyczną oraz salką do zajęć korekcyjnych.  Sale klas I-III wyposażone są w odpowiednie meble i pomoce dydaktyczne. W pomieszczeniach wydzielona jest część rekreacyjna, służąca do organizowania zabaw i wypoczynku dla dzieci.
Nasza świetlica szkolna jest czynna codziennie od godziny 7:00 do 16:30. Dbamy o ciekawą ofertę zajęć świetlicowych; działają u nas koła: origami, plastyczne, muzyczne, teatralne, wiele czasu poświęcamy również na zabawy ruchowe.
W szkole działają kuchnia i stołówka - istnieje możliwość wykupienia dwudaniowych obiadów oraz herbaty. Każde dziecko otrzymuje bezpłatnie mleko. Szkoła przystąpiła także do programu „Owoce w szkole”.
Nasza placówka posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej, który prowadzony jest przez doświadczoną pielęgniarkę.
Uczniowie i uczennice mają zapewnioną opiekę specjalistów: pedagogów, psychologa oraz logopedy. Organizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne, terapeutyczne oraz gimnastyki korekcyjnej.
Dzieci w ciepłe dni spędzają przerwy na świeżym powietrzu, a na wiosną i jesienią lekcje wychowania fizyznego organizowane są na naszych pięknych boiskach szkolnych. Często planowane są wyjścia do Biblioteki Miejskiej w Imielinie oraz do Domu Kultury "Sokolnia" - na przedstawienia, spotkania autorskie, wystawy - dzięki czemu dzieciaki rozwijają się kulturalnie i społecznie.
Wszyscy uczniowie i uczennice mogą poszerzać swoje zainteresowania na różnorodnych zajęciach dodatkowych (patrz zakładka: KÓŁKA).23 sierpnia 2019
PnPoniedziałek WtWtorek ŚrŚroda CzCzwartek PiPiątek SoSobota NdNiedziela
Wakacje
1
Wakacje
2
Wakacje
3
Wakacje
4
Wakacje
5
Wakacje
6
Wakacje
7
Wakacje
8
Wakacje
9
Wakacje
10
Wakacje
11
Wakacje
12
Wakacje
13
Wakacje
14
Wakacje
15
Wakacje
16
Wakacje
17
Wakacje
18
Wakacje
19
Wakacje
20
Wakacje
21
Wakacje
22
dzisiaj
Wakacje
23
Wakacje
24
Wakacje
25
Wakacje
26
SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI KLAS I-IV
27
Wakacje
28
Wakacje
29
Wakacje
30
Wakacje
31
foto losowe
galeria uśmiechów
WSPÓŁPRACA:

GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W IMIELINIEPRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IMIELINIEBIBLIOTEKA MIEJSKA W IMIELINIEURZĄD MIASTA IMIELINMIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIEMIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W IMIELINIE

Imielin

Powiat Bieruńsko-Lędziński

Województwo Śląskie