Aktualności:
Pasje naszych uczniów
data dodania: 2020-05-31


SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Szkoła Podstawowa nr 2 w Imielinie Rok szkolny 2019/2020
data dodania: 2020-05-30

Okey’owy zawrót głowy,

czyli jak zeszyt OK wspiera uczniów w procesie uczenia się

Innowacja „Okey’owy zawrót głowy…” realizowana była na trzech przedmiotach : języku polskim (Ewelina Rozmus, Joanna Rogalska), języku angielskim (Aleksandra Wajda, Anna Dylong-Moskwa) oraz matematyce (Zofia Cichy) w klasach IV-VI. Działania podjęte w trakcie realizacji programu są kontynuacją innowacji z roku szkolnego 2018/2019, która ma na celu włączenie elementów oceniania kształtującego do zeszytu uczniowskiego.

OK zeszyt to wyjątkowy zeszyt, będący znakomitym narzędziem oceniania kształtującego. To zeszyt, dzięki któremu uczeń wie, czego i dlaczego będzie się uczył. Dzięki stałym elementom, takim jak podanie celu lekcji i kryteriów sukcesu (NaCoBeZU = Na Co Będę Zwracać Uwagę) porządkuje wiadomości, treści kształcenia. Nauczyciel wskazuje, co powinno w zeszycie się znaleźć; ale to uczeń decyduje, w jaki sposób zanotuje potrzebne informacje. Samoocena i refleksja ucznia pozwala mu samodzielnie zweryfikować swoje umiejętności i zaplanować dalszą naukę. Ocena koleżeńska jest równie ważnym elementem, ponieważ skłania do brania odpowiedzialności za swoje działania i wpływa na proces uczenia się. Element informacji zwrotnej jest dla ucznia źródłem wiedzy o mocnych stronach wykonanych działań, ale wskazuje również elementy wymagające poprawy i wskazuje sposoby tej poprawy.


Dzięki tym wszystkim wymienionym elementom OK zeszyt stał się zeszytem, w którym widoczne stały się dowody na uczenie się uczniów. Co osiągnął uczeń dzięki strategiom stosowanym podczas prowadzenia OK zeszytu?:

Główną korzyścią dla nauczyciela i rodzica było pozyskiwanie w trakcie nauczania informacji, które pozwalają rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się każdego dziecka. Dzięki temu uczeń otrzymywał informację zwrotną jak ma się uczyć, nauczyciel wiedział, jak najlepiej go nauczać, a rodzic , jak może swoje dziecko wspierać.

Autorki innowacji


zdj_aktualnosci/1917_21764.jpg
zdj_aktualnosci/1917_21765.jpg
zdj_aktualnosci/1917_21766.jpg
zdj_aktualnosci/1917_21767.jpg
zdj_aktualnosci/1917_21768.jpg
zdj_aktualnosci/1917_21769.jpg
Laureatka konkursów zorganizowanych w ramach kampanii prowadzonej z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich „To ziemia, na której rodzą się diamenty.” (św. Jan Paweł II)
data dodania: 2020-05-26


zdj_aktualnosci/1916_21763.jpg
Dzień Patrona naszej szkoły księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.
data dodania: 2020-05-26

Kochani Uczniowie !

Zbliża się Dzień Patrona naszej szkoły księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Chcemy więc przybliżyć sobie jego wspaniałą osobę i uczcić w ten sposób pamięć o nim i jego zasługach na rzecz ojczyzny i Kościoła.

Wymyśliliśmy dla Was kilka zadań w ramach akcji :

UCZCIJMY PATRONA ! ‘


Zachęcamy uczniów klas IV-VI do wykonania jednego z zadań :


Zachęcamy uczniów klas I-III do wykonania jednego z zadań:

- Zobacz prezentację związaną z kardynałem S. Wyszyńskim i narysuj jego portret (podpisz swoją pracę, zrób zdjęcie i prześlij swojemu katechecie),

- Zobacz prezentację związaną z kardynałem S. Wyszyńskim i spróbuj narysować dzień spędzony z kardynałem np. zobaczyłem o nim film, przeczytałem książkę itp. (napisz jak spędziłaś/eś ten dzień, podpisz swój rysunek, zrób zdjęcie i wyślij swojemu katechecie).


Zadania są dla chętnych uczniów, którzy pragną uczcić pamięć o Patronie,

a i zdobyć dodatkowe oceny z religii.

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W AKCJI „UCZCIJMY PATRONA”.


Szanowni Rodzice i Opiekunowie
data dodania: 2020-05-21

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Od 25 maja 2020 r. wznawiamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi w klasach I-III oraz zajęcia rewalidacyjne zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 872 ) .

Zajęcia będą mieć charakter opiekuńczo-wychowawczy z zachowaniem, tak jak dotychczas realizacji podstawy programowej w formie „kształcenia na odległość”.

Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 7.00-16.00 w salach nr 1 i 2 na parterze budynku, wejście tylko od strony ulicy K. Miarki. Przyprowadzamy / odbieramy dziecko w drzwiach wejściowych .

Rodzice/ Opiekunowie chętni do zapisania na zajęcia proszeni są o zapoznanie się z PROCEDURĄ BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W TYM ORGANIZACJI ZAJĘĆ I OPIEKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W IMIELINIE W OKRESIE PANDEMII ORAZ POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 oraz wypełnienie stosownych deklaracji, oświadczeń i zgód- druk załączony pod tekstem.

Rodzice/Opiekunowie ucznia indywidualnie deklarują chęć uczestniczenia dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, zajęciach specjalistycznych, konsultacjach biorąc odpowiedzialność za jego bezpieczne przyprowadzenie i odebranie ze szkoły przez osoby pełnoletnie ( w sytuacji uczniów klas I-III ) wyznaczone pisemnie przez rodziców.

Rodzice/Opiekunowie obowiązkowo oświadczają , że w domu nie przebywają osoby na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

Rodzice/Opiekunowie obowiązkowo oświadczają, że dziecko jest zdrowe i wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem na zajęcia oraz jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Rodzice/Opiekunowie obowiązkowo wyrażają zgodę na odizolowanie dziecka w odrębnym pomieszczeniu w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych pod opieką osoby dorosłej i oświadczają, że w/w sytuacji po poinformowaniu telefonicznym przez pracownika szkoły niezwłocznie odbiorą dziecko z placówki.

Rodzic/Opiekun w maseczce przyprowadza dziecko ( klas I-III ) tylko do drzwi wejściowych od strony ulicy K. Miarki i przekazuje je pracownikowi szkoły dyżurującemu przy drzwiach.

Rodzice/ Opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły.

Rodzice/ Opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i rodziców wynoszący 2 m.

Rodzice/Opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/z szkoły muszą być zdrowi.


Uczniowie na terenie szkoły NIE PRZEBYWAJĄ w maseczkach.


Prosimy, by dzieci były zaopatrzone we własne drugie śniadanie, butelkę z napojem i własny piórnik z przyborami piśmiennymi oraz posiadały czapki/kapelusze w sytuacji słonecznej pogody.

NIE WOLNO przynosić własnych zabawek, gier itp.

Dagmara Kupczyk

Dyrektor szkoły

Zgody, oświadczenia dla rodziców COVID-19
data dodania: 2020-05-21

Zgody, oświadczenia dla rodziców COVID-19.


Procedura bezpiecznego pobytu uczniów w tym organizacji zajęć i opieki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie w okresie pandemii oraz postępowania na wypadek zakażeń koronawirusem lub zachorowania na COVID-19
data dodania: 2020-05-21

Procedura bezpiecznego pobytu uczniów w tym organizacji zajęć i opieki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie w okresie pandemii oraz postępowania na wypadek zakażeń koronawirusem lub zachorowania na COVID-19


Procedury korzystania z biblioteki szkolnej w okresie pandemii
data dodania: 2020-05-21

Procedury korzystania z biblioteki szkolnej w okresie pandemii


Konsultacje
data dodania: 2020-05-10


zdj_aktualnosci/1910_21762.jpg
Sztuka (w) edukacji - podsumowanie
data dodania: 2020-05-06

Celem innowacji był wszechstronny rozwój ucznia nakierowany na poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z edukacji artystycznej. Rozwijające warsztaty plastyczne były częścią innowacji pedagogicznej. Innym ważnym elementem  były cykliczne zajęcia otwarte oraz spotkanie z lokalnymi artystami. Zajęcia z charakterem wykładowym i praktycznym, w pełni przybliżały warsztat pracy danego artysty.

W ramach innowacji Szuka (w) edukacji realizowanej od października do maja powstały piękne prace uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Imielnie. Zapraszamy na wystawę – film, który przybliży efekty tego projektu. Planowano wystawę prac w MCK w Imielinie, niestety z  powodu pandemii plany te uległy zmianie. Końcówka realizacji projektu miała miejsce w przestrzeni wirtualnej, zdalnej. Realizacji całego projektu  przyświecały  słowa: „Sztuka, zarówno jej tworzenie, jak i odbiór ma dla człowieka ogromne znaczenie terapeutyczne oraz relaksacyjne. Fundamentalną wartością dla człowieka jest umiejętność reagowania na sztukę tworzoną przez innych, oraz umiejętność podchodzenia z dystansem do własnych wytworów. Ważne jest to, by uczeń potrafił się cieszyć tworzeniem, by ta aktywność dawała mu radość i przyjemność, gdyż tylko szczęśliwe dziecko jest zdolne do prawidłowego rozwoju w każdym aspekcie.”   Życzymy zatem miłego obcowania ze sztuką - naszymi pracami i zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

Pobierz film: Wystawa_wirtualna_sp2.mp4
<<< nowsze aktualności ||| ||| starsze aktualności >>>

1 czerwca 2020
PnPoniedziałek WtWtorek ŚrŚroda CzCzwartek PiPiątek SoSobota NdNiedziela
dzisiaj
DZIEŃ DZIECKA
1
234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
foto losowe
galeria uśmiechów
WSPÓŁPRACA:

GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W IMIELINIEPRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IMIELINIEBIBLIOTEKA MIEJSKA W IMIELINIEURZĄD MIASTA IMIELINMIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIEMIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W IMIELINIE

Imielin

Powiat Bieruńsko-Lędziński

Województwo Śląskie