Aktualności:
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
data dodania: 2020-09-28


Kolejna edycja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
data dodania: 2020-09-28

Od poniedziałku w naszej szkole rusza kolejna edycja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Życzymy wszystkim powodzenia.

Licencja.pdf

List do rodziców.pdf


zdj_aktualnosci/1953_21905.jpg
UBEZPIECZENIE
data dodania: 2020-09-23

SZANOWNI RODZICE / OPIEKUNOWIEINFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z LICZNYMI TELEFONAMI Z PROŚBĄ O PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI UBEZPIECZENIA , BĘDZIE MOŻNA DOKONAĆ WPŁAT DO

28 WRZEŚNIA 2020 R.

SKŁADKA 62 ZŁ ( GENERALI, BEZPIECZNY .PL ) MOŻNA DOKONAĆ NA KONTO RADY RODZICÓW

31 8437 0002 0030 0315 8134 0001

TYTUŁ WPŁATY : IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA, ROK URODZENIA , UBEZPIECZENIE


Międzynarodowy Dzień Kropki
data dodania: 2020-09-15

15. września przypada Międzynarodowy Dzień Kropki- święto kreatywności, odwagi i zabawy. Nasza szkoła co roku przyłącza się do światowego „kropkowego” święta. I jak co roku nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania! Kreatywność naszych dzieci nie zna granic! Uczniowie przygarnęli kropki do swoich zeszytów, stworzyli im godne miejsce do zamieszkania. O wspaniałości kropek nawet pisali wiersze! Bawili się, tworzyli i przekraczali granice... wiedzy. Właśnie o to przecież chodzi
zdj_aktualnosci/1951_21856.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21857.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21858.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21859.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21860.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21861.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21862.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21863.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21864.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21865.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21866.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21867.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21868.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21869.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21870.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21871.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21872.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21873.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21874.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21875.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21876.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21877.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21878.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21879.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21880.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21881.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21882.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21883.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21884.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21885.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21886.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21887.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21888.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21889.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21890.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21891.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21892.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21893.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21894.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21895.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21896.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21897.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21898.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21899.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21900.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21901.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21902.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21903.jpg
zdj_aktualnosci/1951_21904.jpg
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE PRZEDSTAWICIELI TRÓJEK KLASOWYCH
data dodania: 2020-09-14


SZANOWNI PAŃSTWO
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE PRZEDSTAWICIELI TRÓJEK KLASOWYCH ZAPLANOWANE NA DZIEŃ JUTRZEJSZY
( TJ. 15 09. ) ZOSTAJE PRZENIESIONE NA
22 WRZEŚNIA 2020 r. O GODZ. 17.00.
ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY
I ZAPRASZAMY W NOWYM TERMINIE ZA TYDZIEŃ.


Zebranie Rady Rodziców
data dodania: 2020-09-10

Serdecznie zapraszamy  przedstawicieli oddziałowych Rad Rodziców klas I-VII
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kard. St. Wyszyńskiego w Imielinie
na zebranie sprawozdawczo-wyborcze
w dniu 15 września o godzinie 17:00 w sali nr 20.


INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA DZIECI
data dodania: 2020-09-09

Załączniki dotyczące ubezpieczenia uczniów w szkole w roku szkolnym 2020/2021:

KOMUNIKAT nr 1 dot. Ubezpieczenia NNW dzieci w kolejnym roku szkolnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 2020

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 2020

Tabela urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku 2020


Narodowe Czytanie 2020
data dodania: 2020-09-09

„Oto niech rankiem idą w las dziewczyny,

A każda weźmie dzbanek z czarnej gliny;

I niechaj malin szukają po lesie:

A która pierwsza dzban pełny przyniesie

Świeżych malinek, tę weźmiesz za żonę.”


zdj_aktualnosci/1947_21850.jpg
zdj_aktualnosci/1947_21851.jpg
zdj_aktualnosci/1947_21852.jpg
zdj_aktualnosci/1947_21853.jpg
zdj_aktualnosci/1947_21854.jpg
zdj_aktualnosci/1947_21855.jpg
Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021
data dodania: 2020-09-01

Aktualny plan lekcji znajduje się w zakładce plan lekcji.
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
data dodania: 2020-08-31


MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
DARIUSZ PIONTKOWSKI


Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.


Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie i Rodzice,


wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
z nowych technologii.

Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.


Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
<<< nowsze aktualności ||| ||| starsze aktualności >>>

29 września 2020
PnPoniedziałek WtWtorek ŚrŚroda CzCzwartek PiPiątek SoSobota NdNiedziela
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
1
23456
7Zebrania Zebrania
8
910111213
14151617181920
21222324252627
28dzisiaj
29
30
foto losowe
galeria uśmiechów
WSPÓŁPRACA:

GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W IMIELINIEPRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IMIELINIEBIBLIOTEKA MIEJSKA W IMIELINIEURZĄD MIASTA IMIELINMIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIEMIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W IMIELINIE

Imielin

Powiat Bieruńsko-Lędziński

Województwo Śląskie